Zamestananec a “Cassa Edile"

Naše služby stavebným zamestanancom

K najdôležitejším úlohám “cassa edile” patrí vyplatenie vianočnej peňažnej dávky a preplatanie dovolenky, ktoré sa všeobecne nazývajú ”bokom odložené peniaze” a sú povinne vyplácane firmami každý mesiac.
Tieto ”bokom odložené peniaze” sú uvedené na výplatnej páske preto, aby mohli byť zdanené. Tieto sumy sú veľakrát mylne videné ako zrážky z platu, ale opak je pravdou, tieto sumy sú úmerne prirátané ku každej odpracovanej hodine.
“Cassa edile” kontroluje, či firmy našej provincie pravidelne vkladajú uvedené sumy na jej konto, a to úmerne platovým zaradeniam za minimálne 8 pracovných hodín denne.
Všetky firmy, aj tie nachádzajúce sa mimo našej provincie, musia prevádzať tieto príspevky na konto “cassa edile”.
Preplatenie dovolenky zahrňuje sumy vložené od októbra do apríla nasledujúceho roka a vyplatenie tejto sumy musí byť uskutočnené maximálne do 15.júla. Vianočná peňažná dávka zahrňuje obdobie od mája do septembra jedného roka a vyplatenie tejto sumy musí byť uskutočnené maximálne do 15.decembra toho istého roka.
Veľa stavebných zamestnancov neobdrží tieto príspevky kôli uvedeniu nesprávnych dát alebo nenahláseniu novej adresy.
A preto je dôležité skontrolovať adresu, dátum narodenia, daňové číslo...a hneď nahlásiť akékoľvek zmeny na “cassa edile”.
Veľmi dôležité je nahlásenie čísla bankového alebo poštového konta, pretože peniaze môžu byť priamo a rýchlejšie prevedené na konto zamestnanca.
Kto sa presťahuje do zahraničia alebo zmení pracovný sektor môže tieto ”bokom odložené peniaze” obdržať. Do určitého termínu musí však předložit zodpovedajúce podklady (vyhlásenie nového zamestnávateľa, výpověď, letenka……﴿.
V prvom májovom týždni sa vyláca ”vernostné” stavebnému odboru, na ktoré má nárok každý zamestnanec, ktorý odrobil v období dvoch rokov minimálne 2100 hodín registrovaných v “cassa edile” (obdobie začína októbrom daného roka a končí septembrom ponabudúceho roka﴿. Do výslednej položky sa započítavajú hodiny odpracované počas trvania dvoch rokov, ktoré sú úmerné platovým tarifám zodpovedjúcim druhu pracovnej zmluvy.
Okrem iného “cassa edile” poskytuje aj sociálnu a zdravotnú starostlivosť, a preto je veľmi dôležité správne vyplnenie predložených formulárov, ktoré posiela “cassa edile” firmám v provincii pre nových stavebných zamestnancov. A tak znova opakujeme, že eventuálne zmeny dát, musia byť neodkladne nahlásené.
Každoročne vychádza v novinách našej “cassa edile” rubrika a tiež brožúra o všetkých požadovaných informáciách k danej téme, a tým naši zamestnanci nestratia ich práva. Ešte pripomíname, že v máji každého roka sa im zasiela pracovné oblečenie.

Vyplatenie peňažných dávok zamestnancovi:

  • Júl: vyplatenie sumy vloženej zamestnávateľom od októbra do apríla (preplatenie dovolenky);
  • December: vyplatenie sumy vloženej zamestnávateľom od mája do septembra (vyplatenie vianočnej peňažnej sumy);
  • Máj: prémia - ”vernostné” stavebnému podniku a odboru
  • Odporúčame vám, aby ste sa spojili s “cassa edile”, ak zmeníte pracovný sektor alebo ste prinútený vypršaním povolenia k pobytu vrátiťsa do domovskej krajiny.

Vyplatenie tejto dávky sa uskutočňuje prevedením danej sumy na vaše bankové alebo poštové konto. V prípade, že ho nevlastníte, obdržíte poštovú poukážku, ktorú môžete vybrať na ktoromkoľvek talianskom poštovom úrade)

DÔLEŽITĒ

  • kontrolovať stále osobné údaje udaných pre “cassa edile”
  • oznámiť nám číslo bankového alebo poštového konta
  • vyplniť zodpovedne formulár “cassa edile” v prípade nástupu do zamestnania
  • hlásiť akékoľvek zmeny osobných dát (adresa, číslo konta...)
  • informovať sa stále o zmenach a novotách v “cassa edile”

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:

Alexander
0471 305 031
Anna:
0471 305 033
Milena:
0471 305 022