Radnik i Građevinski Fond

Naše usluge za radnike

Jedan od osnovnih zadataka naše ustanove da radnicima garantuje isplatu regresa za godišnji odmor i isplatu božićnog dodatka, takozvano odlaganje, koje je obavezno uplaćivano svakog meseca od strane preduzeća Građevinskom Fondu.
Odložene sume su navedene u obračunskoj listi da bi omogućile uplatu dažbina i ne predstavljaju, greškom odbijenu sumu, tj. neki odbitak, nego dodatak mesečnoj plati, obračunat za svaki propisno odrađeni radni sat.
Naša ustanova treba da kontroliše da preduzeća budu redovna u uplati, da uplaćene sume odgovaraju tabličnim sumama koje važe za našu provinciju i da radno vreme ne bude duže od 8 sati za jedan dan.
Sva preduzeća, ak i ona koja su izvan provincije, dužna su da uplate, redovno svakog meseca, odgovarajuću sumu o kojoj je reč našem Građevinskom Fondu.
Isplata regresa za godišnji odmor obuhvata uplate koje se odnose na period od oktobra jedne godine do aprila sledeće godine i vrši se najkasnije do 15 jula. Božićni dodatak obuhvata period od maja do septembra svake godine i treba biti isplaćen najkasnije do 15 decembra.
Mnogi radnici, zbog pogrešno izjavljenih ličnih podataka, posebno mesta prebivališta, ne podižu ono što im sleduje.
Potrebno je znači pažljivo proveriti adresu, datum rođenja, fiskalni broj itd. i, posebno, na vreme obavestiti o eventualnim promenama podataka koje su izvršene posle datuma od upisa u Fond.
Veoma je važno dati broj žiro računa od banke ili poštanske štedionice koji omogućava direktnu isplatu, sa maksimalnom sigurnošću i na vreme.
Ko menja posao ili se vraća u svoju domovinu ima pravo na prethodnu isplatu od određene sume, ali je potrebno dokumentovati zahtev (izjavom od novog poslodavca, pismenim saopštenjem o otkazu i avionskom kartom ili drugom dokumentacijom).
U toku prve nedelje meseca maja Fond isplaćuje radni staž građevinske profesije; ta isplata namenjena je radnicima, za dvogodišnji rad (koji počinje od oktobra određene godine do septembra svake druge godine), za najmanje 2100 sati registrovanih od strane Fonda. Potom se uračunavaju svakodnevni radni sati i uplaćuju Fondu u drugoj godini za dvogodišnji period (oktobar/septembar) i vrši se isplata istih na osnovu tariffe određene radnim ugovorom.
Pored toga Fond deli usluge sanitarnog i socijalnog karaktera koje mogu biti zatrazene putem obrazaca na ovoj veb stranici.
Svake godine Fond, putem Magazina i knjizice sa uputstvima, prilaze potrebne informacije za zahtevanje garantovanih prava.
Na kraju podsećamo da, od početka meseca maja svake godine, se šalje radno odelo.

Isplate za radnika:

  • Juli: sume uplaćene od Vašeg preduzeća od oktobra do aprila (regres za godišnji odmor)
  • Decembar: sume uplaćene od Vašeg preduzeća od maja do septembra (Božićni dodatak)
  • Maj: premija APE (premija za ostvareni radni staž građevinske profesije)
  • Ako menjate posao ili ste prinuđeni - zbog isteka boravišne dozvole – da se vratite u svoju domovinu, savetujemo vam da kontaktirate Građevinski Fond.

Isplata se može izvršiti preko bankarskog ili poštanskog žiro-računa ili u nedostatku, putem čeka (suma može biti podignuta preko bilo koje italijanske pošte)

Važno

  • proveriti uvek anagrafske podatke kojima raspolaže Fond;
  • naznačiti broj žiro računa ili poštanske štedionice;
  • popuniti svaku stranu izjave zbog saglanosnosti;
  • obavestiti o bilo kojoj promeni podataka koji su ranije bili dostavljeni Fondu (adresa, žiro račun, telefonski broj, itd.);
  • biti uvek konstantno informisan.

Za naknadne informacije kontaktirati sledeće osobe:

Alexander
0471 305 031
Milena:
0471 305 022
Petra:
0471 305 032