Muncitorul şi „Cassa Edile”

Servicii oferite muncitorului din domeniul construcţiilor de către “Cassa Edile”

Una dintre principalele sarcini ale unităţii noastre este aceea de a garanta angajaţilor lichidarea, care include atât banii pentru zilele de concediu neefectuate cât şi bonusul de Crăciun, achitate în mod obligatoriu în fiecare lună de către intreprinderi „Cassei Edile”.
Sumele prevăzute sunt trecute în fişa salarială pentru a permite plata taxelor pe venit şi nu constituie o reţinere, ci o adăugare la salariul lunar, calculată în funcţie de fiecare oră lucrată.
„Cassa Edile” are rolul de a controla firmele dacă sunt la zi cu plăţile, dacă sumele plătite corespund tabelului salarial în vigoare din provincia noastră şi ca orele lucrate să nu fie mai puţine de 8 ore pe zi.
Toate firmele, inclusiv cele din afara provinciei, au obligaţia de a plăti în fiecare lună, sumele mai sus menţionate „Cassei Edile”.
„Lichidarea” zilelor de concediu include plătile corespunzătoare perioadei octombrie - aprilie şi vine efectuată până în data de 15 iulie. Bonusul de Crăciun include perioada mai – septembrie a fiecărui an şi trebuie să fie plătit angajaţilor până la data de 15 decembrie a aceluiaşi an.
Mulţi(e) angajaţi(e) din cauza prezentării greşite a datelor personale, în special a adresei, nu primesc banii ce li se cuvin.
Prin urmare, este necesar un control atent al adresei, al datei de naştere, al codului fiscal etc., si mai ales trebuie să se comunice urgent eventualele schimbări ale datelor personale (ex.: schimbarea adresei), intervenite după înregistrarea la „Cassa Edile”.
Este foarte importantă comunicarea numărului contului curent bancar, care permite plata directă, în maximă siguranţă şi în cel mai scurt timp.
Persoanele care schimbă domeniul de activitate sau se întorc în ţara de origine, au dreptul la o lichidare anticipată, însă cererea pentru aceasta trebuie însoţită de anumite acte (declaraţie de la noul angajator, cererea de demisie, biletul de avion sau alte acte doveditoare).
În prima săptămână a lunii mai, „Cassa Edile” plăteşte vechimea profesională în construcţii. Cei care pot beneficia de această lichidare, sunt cei care în doi ani lucraţi consecutiv (din luna octombrie a unui an până în luna septembrie, doi ani după), au acumulat cel puţin 2100 ore înregistrate la „Cassa Edile”. În al doilea an din bienal se calculează orele normale lucrate şi plătite de către firme „Cassei Edile” şi se face plata acestora în baza tarifelor menţionate în contract.
În plus, „Cassa Edile” oferă servicii de tip sanitar, fapt pentru care este foarte importantă completarea modulului (declaraţiei de aderare), pe care „Cassa Edile” o trimite firmelor pentru noii angajaţi, precum şi comunicarea oricăror schimbări (date personale etc.) intervenite ulterior înscrierii.
În fiecare an, apare un număr al ziarului „Cassei Edile” şi un libret care conţin informaţii necesare evitării pierderii drepurilor mai sus menţionate.
Reamintim că incepând cu luna mai a fiecărui an, se trimite angajaţilor echipamentul de lucru.

Lichidările pentru angajaţi:

  • iulie: sumele plătite de către firma angajatoare „Cassei Edile”(implicit angajaţilor) pentru perioada octombrie-aprilie (plata concediilor);
  • decembrie: sumele plătite de către firma angajatoare „Cassei Edile”(implicit angajaţilor) pentru perioada mai-septembrie (Bonusul de Crăciun);
  • mai: primă APE;
  • Persoanele care işi schimbă locul de muncă sau se întorc în ţara de origine sunt rugate să contacteze „Cassa Edile”.
Sumele rezultate din lichidări vor fi virate în contul bancar personal, iar în lipsa acestuia, banii vor fi ridicaţi de la orice oficiu poştal prin intermediul unui cec personalizat (bonifico domiciliato).

Important

  • Controlaţi datele personale furnizate „Cassei Edile”!
  • Comunicaţi numărul contului bancar!
  • Completaţi integral declaraţia de aderare!
  • Comunicaţi „Cassei Edile” eventualele schimbări ale datelor d-voastră (adresă, cont bancar, numărul de telefon, etc.)!
  • Informaţi-vă în mod constant!

Pentru informaţii ulterioare despre aceste drepturi:

Alexander
0471 305 031
Milena:
0471 305 022
Petra:
0471 305 032